Ogłoszenia

Zawieszenie działalności czasopisma

2021-07-22

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że z końcem 2019 roku "Rocznik Ziem Zachodnich" zawiesił swoją działalność. Do Państwa dyspozycji pozostawiamy dwa wydane dotąd tomy Rocznika wraz z kilkudziesięcioma opracowaniami, recenzjami, raportami, mając nadzieję, że przyczynią się one do poszerzenia horyzontów poznawczych i staną się inspiracją dla podjęcia twórczego namysłu nad zagadnieniami związanymi z Ziemiami Zachodnimi i Północnymi.

Osoby zainteresowane tematyką Ziem Zachodnich i Północnych, pragnące publikować swoje opracowania na łamach tematycznych periodyków naukowych, zachęcamy do zwrócenia uwagi na czasopisma wydawane przez naszych partnerów: Studia Śląskie, Przegląd Zachodni, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, zaś dla osób zainteresowanych tematyką historii mówionej: Wrocławski Rocznik Historii Mówionej.

Za dotychczasową współpracę i zainteresowanie - serdecznie dziękujemy.

Redakcja

Przeczytaj więcej na temat Zawieszenie działalności czasopisma

Aktualny numer

Tom 2 (2018)
Opublikowane: 2018-12-28

Artykuły i Studia

Wyświetl wszystkie numery

Czasopismo naukowe Rocznik Ziem Zachodnich jest rocznikiem wydawanym online przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, w latach 2017-2019. Funkcję redaktora naczelnego pełnił w nim prof. Grzegorz Strauchold. Czasopismo jest miejscem prezentacji wieloaspektowych badań naukowych poświęconych przeszłości i współczesności ziem przyłączonych do Polski po II wojnie światowej oraz przestrzenią do dyskusji naukowej na ten temat. Struktura czasopisma składa się z następujących części: artykuły i studia, materiały źródłowe, recenzje i omówienia, raporty i ekspertyzy, przeglądy badań i sprawozdania, a także Biblioteka Myśli Zachodniej, w której, z naukowym komentarzem, publikowane są wznowienia tekstów, które wniosły znaczący wkład w badania nad Ziemiami Zachodnimi Północnymi.